depresja    lęki    fobie    zaburzenia odżywiania    trudności w związku    trauma    bezsenność

DLA CIEBIE: Gabinet psychoterapii poznawczo-behawioralnej                                       DLA FIRMY: betterMe - szkolenia

Zanim trafisz do gabinetu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego

Czym i dla kogo jest psychoterapia?
Jest to forma wsparcia psychologicznego. Przy pomocy metod psychologicznych i terapeutycznych (nie farmakologicznych) łagodzi się i leczniczo oddziałuje na różne zaburzenia psychiczne, emocjonalne i niepożądanie zachowania.

Dlaczego właśnie terapia poznawczo-behawioralna?
Jest najlepiej naukowo udokumentowaną formą pomocy psychologicznej w zakresie postępowania wobec problemów takich jak: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, fobie. Łączy w sobie dwa nurty terapii. Pierwszy to terapia poznawcza, w której zakłada się, że przyczyną wielu problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych są pewne utrwalone schematy w myśleniu. Z czasem stają się one automatyczne i wywołują zniekształcenia poznawcze.
Drugi nurt związany jest z behawioryzmem. Wg tego modelu czlowiek uczy się niprzystosowawczych zachowań (ponieważ obserwuje, ale ma też własne doświadczenia). W ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej koryguje się procesy uczenia determinujące zachowanie człowieka oraz przekonania i sposobywidzenia świata. Przy pomocy terapeuty nabywa się i utrwala nowe, korzystne dla człowieka wzory postępowania i myślenia.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na badaniach i dowodach naukowych. 
O mnie:

- jestem certyfikowanym doradcą w zakresie zdrowia psychicznego, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz superwizorem i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
- jestem naukowcem: autorem 6 książek, ponad 100 artykułów naukowych, kilku programów kształcenia studentów (w tym z zakresu psychologii i komunikacji, arteterapii i pedagogiki dorosłych) i kilkudziesięciu kursów (m.in. nt. mentoringu, skuteczności w relacji).
- jestem trenerem rozwoju osobistego i zawodowego: w ostatnich 5 latach zrealizowałem ponad 2 tys. godzin szkoleń i treningów grupowych. W portfolio posiadam ponad 10 tys. godzin spędzonych na rozwijaniu innych. 
Umiejętności psychologiczne i terapeutyczne podnosiłem w II Klinice Psychiatrii WSZ w Toruniu oraz stale poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach na terenie kraju (ostatnio: Terapia schematu w CTPB w Warszawie, Opiniowanie sądowe w psychologii i seksuologii, PTT w Bydgoszczy, Metasystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Kraków, Intensywne wprowadzenie do Praktyki Współczucia, Mind Institute Warszawa) Poddaję się stałej superwizji w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Gabinet psychologiczny:
Toruń, ul. Fałata 36 (bud. przychodni zdrowia) 
gab. 37 (II piętro)

Rejestracja wizyty:
e-mail: betterme@op.pl
tel. 661 951 113

lub:Copyright betterMe TomKrus